KOMPENDIUM WIEDZY O OGRZEWANIU KOŚCIOŁÓW PORTAL INFORMACYJNY
JAK USTRZEC SIĘ PRZED ZAKUPEM MAŁO SKUTECZNEGO SYSTEMU OGRZEWANIA?Data dodania: 2013-09-17

Do wyboru są cztery systemy ogrzewania strefowego (patrz wykres na rys. 72): jeden odgórny oraz trzy montowane w ławkach. Jaka jest ich skuteczność, zalety, wady i koszty? Ta wiedza zawarta jest na naszym portalu. Wystarczy poświęcić trochę czasu na czytanie, aby ją zdobyć.

 

Co zrobić jeśli ktoś nie zechce czytać? Iść na skróty!

Być praktycznym!

Każdy z producentów lub pośredników sprzedaży systemów grzewczych twierdzi, że jego wyrób jest najlepszy. WIĘC SPRAWDŹ TE WYROBY!

Należy zwrócić się do nich o wypożyczenie wyrobów w celu dokonania prób eksploatacyjnych w kościele. Pozwoli to podjąć najlepszą decyzję. Zamontowanie tych grzejników do ławki jest bardzo proste (podobnie jak kupienie grzejnika, przykręcenie do ściany i włożenie wtyczki do gniazdka). Jedynie mocowanie promiennika wysokotemperaturowego odgórnego powinien wykonać fachowiec.

Należy poprosić, aby oferenci wypożyczyli grzejniki na całą długość ławki. Z grzejników niech wyprowadzą przewód zasilający z wtyczką 230 V, którą należy wpiąć do gniazda zasilającego. Grzejniki należy przykręcić pod siedziskiem ławki wkrętami, które zostaną dostarczone wraz z grzejnikiem. Potrzebny będzie tylko śrubokręt. Jak widać, na tym etapie wstępnego rozeznania niema potrzeby przyjazdu właściciela grzejnika. Może on grzejnik wysłać do parafii pocztą.
Poduszki grzewcze, maty wraz ze sterownikiem wystarczy położyć na siedzisku i włączyć do zasilania.

Jeżeli producent czy sprzedawca będzie mówił, że to on musi osobiście zamontować, dobrać, ustawić itp., należy wiedzieć, że nie jest to prawda, po prostu nie chce poddać swojego wyrobu próbie, a to powinno dać wiele do myślenia!

Niech oferenci wypożyczą grzejniki na kilka tygodni, a nawet na cały sezon grzewczy, przecież stać ich na to! Kościół nie był ogrzewany do tej pory, można więc poczekać jeszcze kilka tygodni do podjęcia decyzji. Parafia nie może ryzykować kilkudziesięciu tysięcy złotych, kupując niesprawdzony wyrób. Przecież nawet sprzedawca samochodu proponuje przed kupnem jazdę próbą – takie są reguły gry, niech stosuje je także parafia. Kupno samochodu to użytek własny, natomiast zakupiony system ogrzewania w kościele to sprawa wszystkich parafian.

Ogrzewacze należy zamontować w ławkach, np. drugiej, czwartej i szóstej (nie pierwszej, niech będą przedzielone, aby temperatury wzajemnie nie nakładały się na siebie). Próby należy koniecznie przeprowadzić przy minusowych temperaturach zewnętrznych: -5°C, -10°C, -15°C.

Następnie należy zmierzyć temperaturę podłogi podczas pracy tych trzech systemów. Można to zrobić pirometrem (termometr podczerwieni), a nawet zwykłym termometrem cieczowym.

Należy mieć na uwadze, że temperatura podłogi, na której stoi człowiek ma kluczowe znaczenie dla jego komfortu cieplnego.

Wynik pomiaru temperatury nie będzie nasuwał żadnych wątpliwości co do przewagi jednego z tych systemów nad innymi. Pozostaje obserwować, do którego ogrzewania zamontowanego w ławce ludzie się garną, aby z całą pewnością móc stwierdzić, który system grzejny jest najskuteczniejszy.

 

Rys. 73. Przykład rozmieszczenia i zamontowania grzejników do porównawczej
próby eksploatacyjnej różnych systemów grzejnych

 

System:

1. Promienniki wysokotemperaturowe ogrzewają głowę i ramiona przez promieniowanie cieplne.

2. Poduszki grzejne (maty) ogrzewają siedzenie przez przewodzenie cieplne.

3. Ogrzewacze listwowe o małym przekroju ogrzewają łydki przez konwekcję i przewodzenie. Gdy listwy nie pracują, w zetknięciu z nogą odczuwa się przenikliwy chłód. 

4. Płyty promiennikowe podczerwieni IZOTERMA ogrzewają natychmiast stopy, nogi i kolana przez promieniowanie padające bezpośrednio z grzejnika oraz promieniowanie odbite z podłogi, po godzinie ogrzewania cała strefa ławek do wysokości 1,6 m od podłogi (a nawet wyżej) będzie ogrzewana przez łagodną konwekcję w obrębie ławek tworząc strefę cieplną.

Uwaga!

Jeżeli któryś z oferentów będzie warunkował wypożyczenie, należy pamiętać, że to są pozory, takie zachowanie nie powinno mieć miejsca. Co oferent chce udowodnić w ten sposób, jak przeko­nać? Tylko mówiąc, że jego wyrób grzeje, daje ciepło? Przecież do weryfikacji konieczna jest próba przeprowadzana przez kilka tygodni w czasie zimnych dni. To parafianie powinni wydać opinię, a nie sprzedawca, który zrobi krótką demonstrację swojego wyrobu i jeśli odbiór nie będzie pozytywny, zacznie znanymi sobie argumentami przekonywać, że jednak jego ogrzewanie jest skuteczne, albowmawiać, że najważniejsze są niskie opłaty. Przecież w kościele potrzebne jest skuteczne ogrzewanie, a nie nieskuteczne ogrzewanie ze śmiesznie niskimi opłatami.

Brak komfortu cieplnego jest w kościele za darmo.

IZOTERMA może wypożyczyć płyty do prób, nawet na cały sezon grzejny. Jeżeli parafia zde­cyduje się zakupić system, zapłaci po jego wypróbowaniu. Jeżeli nie spełni on oczekiwań, zwróci go. Przypadek taki nam się dotychczas nie zdarzył. Wszystkie realizacje osiągnęły założony cel. 

Uwaga!
Koszty zużycia energii elektrycznej to ważna sprawa. Jeżeli w próbach obniżania kosztów eksploatacyjnych zostanie przekroczona pewna granica, ogrzewanie będzie nieskuteczne. Ekonomika i obniżanie kosztów eksploatacyjnych są zasadne, ale tylko do pewnego poziomu.

Rozrzut cenowy za energię elektryczną zużytą na ogrzewanie 200 osób siedzących w ławkach w ciągu godziny przy czterech rozważanych systemach jest bardzo duży:


1. Promienniki wysokotemperaturowe– 14,90 zł/h

2. Poduszki grzewcze – 1,24 zł/h

3. Ogrzewacze listwowe –6,20 zł/h

4. Płyty promiennikowe IZOTERMA– 14,0 zł/h


Należy rozważyć, co jest przyczyną takiej różnicy cenowej. Nie ma niczego za darmo.

Czy zasadne jest zainstalowanie zbyt niskiej mocy dającej namiastkę ogrzewania, która ma dawać niskie opłaty, czy też raczej zainstalowanie odpowiedniej mocy, wiążącej się z wyższą opłatą, ale zapewniającej skuteczne ogrzewanie?

Czy 14,0 zł brutto to wysoka opłata za ogrzanie 200 osób podczas całego nabożeństwa?
Tak dziwnie się składa, że ceny wyrobów z pozycji 2 i 3 są prawie takie same jak płyt IZOTERMA (poz. 4), mimo że koszty wytworzenia tych produktów są kilkakrotnie niższe niż płyt IZOTERMA, a przy tym to wyroby konstrukcyjnie i technologicznie proste.
Cena tych wyrobów ma sugerować, że są to produkty równorzędne w stosunku do płyt promiennikowych IZOTERMA. Nieuzasadnione wysokie ceny bliskie cenom płyt IZOTERMA wskazywałyby, że chodzi raczej o wprowadzenie w błąd kupujących przez sztuczne dowartościowywanie swoich produktów.

Komentarze

Niezależnie od daty opublikowania wpisu przez ZPUG IZOTERMĘ możesz każdy artykuł skomentować po ostatnim jej wpisie.
ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ GRZEJNYCH
55-002 Łany k. Wrocławia
ul. Odrzańska 14

Tel. +48 71-318-58-95
Fax +48 71-318-58-97 Tel. +48 71-318-58-96
e-mail: izoterma@izoterma.com.pl www.izoterma.com.pl
wykonanie: kotonski.pl
Menu