KOMPENDIUM WIEDZY O OGRZEWANIU KOŚCIOŁÓW PORTAL INFORMACYJNY
Metody stosowane przez sprzedawców systemów grzejnych:Data dodania: 2013-08-13

  1. Częstą praktyką sprzedawców systemów ogrzewania do kościoła jest przedstawianie pisemnych zaświadczeń proboszczów, iż są zadowoleni z ogrzewania w celu przekonania innych do swojego systemu.

  2. Producent – importer zleca swoje urządzenia różnym instytucjom do przeprowadzenia badań. Środki na te badania pochodzą z dotacji unijnych, celem zaś jest uzyskanie wyników zgodnych z założoną tezą. Zleceniodawca – właściciel wyników wykonuje wyciąg i podpina się pod ogólne wnioski opracowania, które, jak twierdzi, są korzystne dla jego systemu, i przedstawia je swoim kontrahentom. Wyciągi tych opracowań budzą zdziwienie, choćby z tego względu, że nie określają nawet podstawowych danych i parametrów badanych urządzeń, np. sposobu oddawania ciepła przez urządzenia, jego procentowości. Nie podają wymiarów konstrukcji, a często i mocy urządzeń. Operują jedynie nazwą handlową danego urządzenia. A technika to nie jest przecież abstrakcja: pozwala ściśle określić cel i środki, w sposób matematyczno-fizyczny, przedstawić warunki, w jakich prowadzono badania itp.

  3. „Specjaliści” podają przykłady systemu grzejnego, porównując go do innego, jeszcze gorszego, przez co udowadniają wyższość pierwszego, sprzedawanego właśnie przez nich.

  4. Dyplomy i nagrody zdobywane przy pomocy lobbystów.

  5. Pozycjonowanie w przeglądarce internetowej swojego systemu jako najbardziej popularnego, co wiele osób rozumie jako najlepszego. Obecna technologia informatyczna pozwala nawet nieistniejący system ogrzewania wypromować jako najbardziej popularny.


Komentarze

Niezależnie od daty opublikowania wpisu przez ZPUG IZOTERMĘ możesz każdy artykuł skomentować po ostatnim jej wpisie.
ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ GRZEJNYCH
55-002 Łany k. Wrocławia
ul. Odrzańska 14

Tel. +48 71-318-58-95
Fax +48 71-318-58-97 Tel. +48 71-318-58-96
e-mail: izoterma@izoterma.com.pl www.izoterma.com.pl
wykonanie: kotonski.pl
Menu