KOMPENDIUM WIEDZY O OGRZEWANIU KOŚCIOŁÓW PORTAL INFORMACYJNY
Ogrzewanie strefoweData dodania: 2013-08-30

II. OGRZEWANIE STREFOWE 

A. Wysokotemperaturowe promienniki podczerwieni

B. Poduszki grzejne (maty)

C. Ogrzewacz listwowy o małym przekroju (ang. thermo-line)

D. Płyty promiennikowe podczerwieni IZOTERMA


Należy określić te powierzchnie, w których przebywają w kościele: wierni, kapłan, organista, ministranci i chór, oraz wskazać uroczystości specjalne np. ceremonie ślubne czy chrzty. Trzeba także sprecyzować dni i godziny stałych uroczystości. Do wyznaczonych stref należy doprowadzić ciepło na poziomie podłogi, tak aby najbardziej tracące zimno kończyny dolne człowieka były ogrzane i zabezpieczone przed zimnem.

Nie ma potrzeby ogrzewać innych części ciała, gdyż mają one wyższe temperatury, wolniej wytracają ciepło, a ciepło dostarczone na poziomie podłogi, unosząc się do góry, będzie tworzyło całą strefę grzejną na wysokości przebywania ludzi.

Schemat ogrzewania strefowego w kabinie samochodu osobowego

Rys. 27 Schemat ogrzewania strefowego     
       w kabinie samochodu osobowego

Najbardziej znanym i rozpowszechnionym ogrzewaniem strefowym jest ogrzewanie stosowane w kabinie samochodu. Projektant ogrzewania samochodowego kierował się zasadą, żenajpierw należy określić miejsca, które podczas eksploatacji samochodu będą powodowały przepływ zimnego powietrza i tym samym wyziębienie kierowcy. Wskazał najbardziej wrażliwe części ciała: stopy, nogi i kolana, następnie ręce.

Przenikanie zimna do kabiny następuje właśnie w dolnej części, przy podłodze. Dlatego zaprojektowano ogrzewanie tak, aby główny strumień ciepła bezpośrednio ogrzewał nogi, następnie owiewał ciało kierowcy i rozchodził się po całej kabinie. Ponadto występuje kilka dodatkowych stref ciepła skierowanego na poszczególne elementy samochodu, a także na różne części ciała, np. na szybę przednią, tylną i boczne, na twarz i ręce, a także na siedzisko i plecy.

Wszystkie te dodatkowe źródła ciepła użytkowane są w sytuacjach krótkotrwałych i wynikających z warunków atmosferycznych oraz techniki jazdy. Ogrzewanie siedziska i pleców człowieka jest tylko chwilowe, trwa zazwyczaj kilka minut i to tylko w przypadku, gdy zajmujemy miejsce w zimnym samochodzie i jesteśmy lekko ubrani. Po kilku minutach wyłączamy ogrzewanie siedziska fotela, w przeciwnym razie w niedługim czasie odczulibyśmy dyskomfort.

Natomiast ogrzewanie dolnych części nóg jest koniecznością. Pozwala także na utrzymanie właściwej temperatury w całej kabinie samochodu.

Ogrzewanie zaprojektowane w samochodzie to nic innego, jak ogrzewanie strefowe, w którym wykorzystywana jest przede wszystkim funkcja podania ciepła przy podłodze w celu ogrzania nóg. Inne części ciała są ogrzewane tylko sporadycznie: ręce, głowa, plecy. Ten system daje ciepło w danym czasie i w ściśle określonym miejscu. Jest kontrolowany, co pozwala na oszczędność energii.


Określenie stref grzejnych

W kościele należy określić strefy (miejsca), w których gromadzą się ludzie na uroczystościach kościelnych, aby te właśnie strefy ogrzewać, następnie określić dni, w których odbywają się nabożeństwa, ich godziny i częstotliwość. Dotyczy to uroczystości stałych i programowanych, należy także wziąć pod uwagę uroczystości okazjonalne, np.: chrzty czy śluby.

Ogrzewanie stref płytami promiennikowymi pozwala na doprowadzenie ciepła do wszystkich stref, w których wierni siedzą lub stoją, oraz na ogrzanie kapłana, ministrantów, organisty i chórzystów.

Strefy w kościele, które wymagają ogrzewania:
- dla osób siedzących:

 • ławki w nawie głównej: stałe i ruchome
 • ławki w nawach bocznych
 • konfesjonał
 • miejsca dla ministrantów
 • stanowisko organisty i chóru
 • miejsce przewodniczenia
 • stalle

- dla osób stojących:

 • prezbiterium: ogrzewanie przed ołtarzem
 • ambonka
 • miejsce udzielania chrztu i ślubów

- inne pomieszczenia:

 • kaplice boczne
 • zakrystia.

Najważniejszą strefą do ogrzania w kościele jest strefa ławek w nawie głównej. Wskazane jest nawę główną podzielić na sektory grzewcze, mając na względzie zmienną liczbę wiernych na poszczególnych nabożeństwach, np. wczesnorannych.

Nie wszystkie powyższe strefy muszą być ogrzewane – zależy to od potrzeb oraz środków finansowych.

Ogrzewane strefy w kościele

Rys. 28 Ogrzewane strefy w kościele


Ogrzewanie strefowe na poziomie podłogi może być skutecznie realizowane tylko przez niskotemperaturowe promienniki podczerwieni wytwarzające energię promienistą.

Konstrukcja i technologia urządzeń grzejnych, w tym promienników podczerwieni, w ostatnich dziesięciu latach bardzo się rozwinęły. Dotyczy to zwłaszcza materiałoznawstwa, co pozwala stosować te rozwiązania w każdej dziedzinie gospodarki. Pozwala kierować strumień ciepła i temperaturę w dowolnym kierunku, daje ciepło natychmiast w chwili włączenia, czyli w danym czasie i w żądanym miejscu. Urządzenia są niezawodne i bezobsługowe. Efektywne ogrzanie jednej godziny Mszy Świętej jest nawet kilkadziesiąt razy tańsze niż przy innych tradycyjnych ogrzewaniach kubaturowych. Włączamy ogrzewanie w momencie rozpoczęcia nabożeństwa i wyłączamy w chwili jego zakończenia. Koszty zużycia energii elektrycznej możemy precyzyjnie obliczyć.

Do urządzeń ogrzewania strefowego stosowane są najnowsze światowe rozwiązania techniczne z zakresu elektrotermii. System ten pozwala spełnić założenia efektywnego ogrzewania osób będących w kościele. Ogrzewanie strefowe na poziomie podłogi jest bezkonkurencyjne.

Cena zakupu urządzeń jest umiarkowana, a koszty eksploatacyjne są bardzo niskie. Na przykład: przy 200 osobach siedzących w ławkach koszt energii elektrycznej potrzebnej do ogrzewania jednej Mszy Świętej (praca całego systemu grzejnego) to 14,0 zł brutto.

 


Komentarze

Niezależnie od daty opublikowania wpisu przez ZPUG IZOTERMĘ możesz każdy artykuł skomentować po ostatnim jej wpisie.
ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ GRZEJNYCH
55-002 Łany k. Wrocławia
ul. Odrzańska 14

Tel. +48 71-318-58-95
Fax +48 71-318-58-97 Tel. +48 71-318-58-96
e-mail: izoterma@izoterma.com.pl www.izoterma.com.pl
wykonanie: kotonski.pl
Menu