KOMPENDIUM WIEDZY O OGRZEWANIU KOŚCIOŁÓW PORTAL INFORMACYJNY
Promieniowanie podczerwieni - co to jest?Data dodania: 2013-08-12

Promieniowanie słoneczne padające na kulę ziemską zamienione w sposób naturalny (wypromieniowywanie) na energię cieplną jest najlepszym przykładem promieniowania podczerwieni.

Kula ziemska otoczona jest powietrzem, które dzieli się na warstwy. Do powierzchni ziemi przylega troposfera, nad nią znajduje się stratosfera i jonosfera. Wraz z wysokością zmniejsza się ciśnienie powietrza oraz temperatura (do pewnej wysokości). Gdyby ziemia nie posiadała atmosfery, wtedy na powierzchnię prostopadłą do promieniowania słonecznego przypadałaby ilość ciepła wynosząca około 1,39 kW/m2 dla średniej odległości od słońca. Liczba ta jest tzw. stałą słoneczną. Promieniowanie składa się z promieni o różnej długości fal i różnej intensywności.

Podział promieniowania docierającego do powierzchni ziemi jest następujący:

  • promieniowanie nadfioletowe ok. 3%
  • promieniowanie widzialne ok. 44%
  • promieniowanie podczerwone ok. 53%

Do powierzchni ziemi dociera tylko część ciepła. Promieniowanie podczerwieni nazywa się promieniowaniem cieplnym, człowiekowi dostarcza ciepło i dobre samopoczucie. Promieniowanie nadfioletowe jest szkodliwe dla człowieka, zwierząt, roślin.
Promieniowanie podczerwone przekształca się w ciepło dopiero, gdy trafia na przeszkodę: osobę lub przedmiot, i nagrzewa ją. Dlatego też temperatura otoczenia może pozostawać niska. W ten sposób można zaoszczędzić pewną ilość energii.
Promieniowanie słoneczne padające na powierzchnię ziemi jest przez nią absorbowane, następnie emitowane i ogrzewa otaczające powietrze. Najwyższa temperatura panuje przy powierzchni ziemi.

Dobrymi przykładami są sytuacje przedstawione na poniższych zdjęciach:


Plaża nagrzewana promieniami słonecznymi

Rys. 10   Plaża jest nagrzewana promieniami słonecznymi, piasek intensywnie
wypromieniowuje ciepło. Rosnące na plaży drzewa stwarzają chłód,
gdyż promienie słoneczne nie docierają do gleby w takiej
intensywności i temperaturze jak do piasku.

                                           (www.tapeciarnia.pl)


temperatura jezdni oraz temperatura powietrza

Rys. 11 Na zdjęciu pokazano temperaturę jezdni oraz temperaturę powietrza
powyżej jezdni. Wyższa temperatura jezdni jest wynikiem
absorbowania promieniowania słonecznego, a temperatura
powietrza – wypromieniowania ciepła przez jezdnię.
                         (www.skyscrapercity.com - pmaciej7)

Powyższą zasadę promieniowania podczerwonego wykorzystano do zaprojektowania płyt grzejnych promiennikowych zamontowanych w ławkach w celu ogrzania ludzi będących w kościele. Promieniowanie podczerwone płyt nakierowane jest na podłogę, która następnie wypromieniowuje ciepło, ogrzewając nogi osoby siedzącej.

Ten sposób ogrzewania nazywamy strefowym, a promieniowanie i oddawanie ciepła odbywa się na poziomie podłogi.


Komentarze

Niezależnie od daty opublikowania wpisu przez ZPUG IZOTERMĘ możesz każdy artykuł skomentować po ostatnim jej wpisie.
ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ GRZEJNYCH
55-002 Łany k. Wrocławia
ul. Odrzańska 14

Tel. +48 71-318-58-95
Fax +48 71-318-58-97 Tel. +48 71-318-58-96
e-mail: izoterma@izoterma.com.pl www.izoterma.com.pl
wykonanie: kotonski.pl
Menu