KOMPENDIUM WIEDZY O OGRZEWANIU KOŚCIOŁÓW PORTAL INFORMACYJNY
REWOLUCYJNE PODEJŚCIE DO OGRZEWANIA KOŚCIOŁA - OGRZEWANIE STREFOWEData dodania: 2013-12-11
Technika i technologia grzejnictwa XXI w. - „ogrzewanie słoneczne”Produkty ZPUG IZOTERMA
to wyroby o zaawansowanej technologii:
 • płyty promiennikowe ławkowe do ogrzewania osób siedzących
 • płyty promiennikowe ścienne do ogrzewania osób stojących
 • podest grzejny przy ołtarzu, ambonce, miejscu przewodniczenia
 • ściana grzejna: ogrzewanie chóru - zespołu wokalnego, organisty
 • wyspa grzejna pod ławki stałe i ruchome
 • ogrzewacz konfesjonału
 • promiennik ceramiczny do zakrystii
 • obrazy grzejne w ramce o tematyce religijnej
 • listwy grzejne do zakrystii i innych pomieszczeń
 • wykładzina grzejna na ołtarz
 • płytka grzejna pod ampułki

Nasz system jako jedyny spełnia podstawowe warunki:

 • skuteczność ogrzewania przy niskich kosztach eksploatacyjnych
 • nie zmienia mikroklimat - nie wpływa na wilgotność względną wnętrza zabytkowego kościoła
 • nie zaburza ładu i estetyki wnętrza kościoła

SPOSOBY MONTAŻU PŁYT PROMIENNIKOWYCH - IZOTERMATechnologia XXI w. - w płytach wykorzystano widmo promieniowania podczerwieni - to nic innego jak promieniowanie słoneczne pozbawione
szkodliwego widma promieniowania UV.

DLACZEGO OGRZEWAMY KOŚCIOŁY?
Podstawowym powodem jest zapewnienie ciepła ludziom podczas odbywającego się nabożeństwa.

MIKROKLIMAT KOŚCIOŁA

Płyty promiennikowe IZOTERMA to bezkonkurencyjny system ogrzewania kościoła. Jako jedyny wypełnia wymogi konserwatorskie przy spełnieniu podstawowego warunku skuteczności ogrzewania. Nie zaburza mikroklimatu wnętrza kościoła, nie przyczyniając się w długim okresie czasu do degradacji – zniszczenia dzieł sztuki będących w kościele,
nie obniża wilgotności względnej a przez to zalecany jest przez konserwatorów zabytków.

OGRZEWANIE KOŚCIOŁA
Ograniczony budżet nie pozwala ogrzewać kościoła przez cały sezon grzewczy w sposób ciągły.
Wysokie wnętrze, duże otwarte przestrzenie, ograniczone powierzchnie ścian (zajętość), duże okna i drzwi, słaba izolacja termiczna ścian a przede wszystkim brak izolacji termicznej podłogi powoduje, że koszty ogrzewania kościoła w sposób ciągły są bardzo wysokie.

ROZWIĄZANIE:
Rewolucyjne podejście do ogrzewania kościoła polega na montażu płyt promiennikowych w ławkach, które dostarczają ciepło w ściśle określonym miejscu i czasie na poziomie podłogi rozwiązuje problem ogrzewania kościoła przy minimalnych kosztach eksploatacyjnych. Koszty są wprost proporcjonalne i ściśle związane z ilością zajętych miejsc siedzących. Wysoka emisyjność promieniowania cieplnego, czyni z grzejników niezwykle skuteczny system ogrzewania.

NIESAMOWICIE SKUTECZNE OGRZEWANIE A PRZY TYM NISKIE KOSZTY EKSPLOATACYJNE!

Ciepło przekazywane bezpośrednio wiernym.
Każda ławka może być włączana niezależnie, a zatem koszty eksploatacyjne są obniżone do absolutnego minimum, można powiedzieć: opłata na zasadzie „płać za ławkę”. Pamiętaj, że koszty skutecznego ogrzewania nie mogą być już niższe. System pozwala ogrzewać skutecznie kościół - okazjonalnie (1 godzina) a także ogrzewać w sposób ciągły przez cały sezon grzejny.NABOŻEŃSTWO NIEDZIELNE
pełne ogrzewanie - wszystkie ławki zajęte

ZAŁOŻENIA:
192 osoby siedzące L= 4,0 mb - dł. siedziska ławki
(12 + 12 = 24 szt. ławek; 8 osób w ławce; 0,5m/osobę)
Warunek skutecznego ogrzewania w naszym klimacie - dane empiryczne:
płyta grzejna: szer. min. B=250mm, długość L=cała długość siedziska
250 W/mb; 125 W/osobę; min. 100 kcal/osobę; 0,9 wspłcz. wypełn.

OBLICZENIA:
192 x 0,5 x 0,9 = 86,4 mb - całk. dł. płyt promiennikowych
86,4 x 250 W = 21,6 kW - całk. zapotrzebowanie mocy
21,6 x 0,65 zł/kWh* = 14.04 zł/h brutto - koszty ogrzewania
14,04 : 192 = 7 groszy/osobę - za 1 godzinę ogrzewania

* - taryfa opłat C11, Tauron R. Wrocław, stan - 2017


NABOŻEŃSTWO W DNI POWSZEDNIE
I strefa grzejna - ławki częściowo zajęte

ZAŁOŻENIA:
48 osób siedzących
(3 + 3 = 6 szt. ławek)

OBLICZENIA:
48 x 0,5 x 0,9 = 21,6 mb - całk. dł. płyt promiennikowych
21,6 x 250 W = 5,4 kW - całk. zapotrzebowanie mocy
5,4 x 0,65 = 3,51 zł/h brutto - koszty ogrzewania I strefy
3,51 : 48 = 7 groszy/osobę - za 1 godzinę ogrzewania
KOŚCIÓŁ UŻYTKOWANY

Jeżeli chcesz mieć ciepło w kościele przez kilka dni lub cały sezon grzejny - obniż moc grzejną i nastaw na ogrzewanie ciągłe.


KOŚCIÓŁ NIEUŻYTKOWANY

KOSZTY OPERACYJNE:
Koszty = 0 zł / godz.REWOLUCYJNE PODEJŚCIE DO OGRZEWANIA KOŚCIOŁA - OMÓWIENIE

NABOŻEŃSTWO NIEDZIELNE
- pełne ogrzewanie - wszystkie ławki zajęte
W przypadku, gdy wszystkie grzejniki pracują zapewniają równomierne ciepło wszystkim wiernym.
Koszty eksploatacyjne: 14,04 zł brutto za godzinę ogrzewania. To 7 groszy na osobę za godzinę ogrzewania.
Do obliczeń przyjęto cenę brutto energii elektrycznej 0,65 zł/kWh - taryfa opłat C11, Tauron, Rejon Wrocław, stan 2017r.
System ławkowy bezpośredniego ogrzewania ludzi zapewnia to, że każdy grosz wydany na energię elektryczną jest wydany efektywnie. Grzejniki ławkowe IZOTERMA są bardzo skuteczne, wystarczy je włączyć kilka minut przed przybyciem wiernych, aby przywitały ich ciepłem w ławkach.
Zaletą systemu jest to, że po nabożeństwie, gdy wierni opuszczają kościół wystarczy po prostu wyłączyć ogrzewanie redukując koszty eksploatacyjne i operacyjne do zera.

NABOŻEŃSTWO W DNI POWSZEDNIE - I strefa grzejna - ławki częściowo zajęte
Koszty eksploatacyjne: 3,51 zł brutto za godzinę ogrzewania. To 7 groszy na osobę za godzinę ogrzewania.
Na nabożeństwie w dni powszednie, które odbywają się w różnych godzinach, w tym bardzo wczesnych, gromadzi się mniejsza ilość osób. Nasz system pozwala ogrzać tylko wybrane ławki. Jeżeli później przyjdzie więcej osób, wystarczy po prostu włączyć włącznik i ogrzewać kolejne ławki lub sektory. Płacimy tylko za ciepło potrzebne.

KOŚCIÓŁ UŻYTKOWANY CAŁY SEZON GRZEJNY - ogrzewany w sposób ciągły
Jeżeli chcesz mieć ciepło w kościele przez kilka dni lub cały sezon grzejny - obniż moc grzejną i nastaw na ogrzewanie ciągłe.
System będzie pracował jak ogrzewanie podłogowe. Masz możliwość obniżyć moc grzejną (ze 100% do 0).

KOŚCIÓŁ NIEUŻYTKOWANY - wiele innych systemów grzejnych wymaga stałego funkcjonowania - ogrzewania, także wtedy gdy kościół nie jest użytkowany - po to, aby utrzymać temperaturę otoczenia na kolejne nabożeństwo. Nasz system nie wymaga stałego ogrzewania, ani serwisowania - jest włączany tylko na czas Mszy, dlatego koszty ogrzewania wynoszą 0 zł.

PŁYTY GRZEJNE PROMIENNIKOWE - płyty grzejne energię promienistą oddają prostopadle do swojej powierzchni (niezależnie od tego, czy są zamocowane poziomo, czy pionowo). Płyty ogrzewają nie tylko dolne partie kończyn na poziomie podłogi, również całą postać człowieka siedzącego w ławce do wysokości 1,5 - 2 metrów po 2 - 3 godzinach ogrzewania.
Ten sposób ogrzewania jest skuteczny nawet przy temperaturze zewnętrznej wynoszącej -20 oC. Płyty posiadają szerokość
B = 300 mm i moc 250 W/mb. Płyta grzejna o długości 1m wytwarza ciepło w ilości 200 kcal/godz.

WARUNEK SKUTECZNEGO OGRZEWANIA ŁAWKOWEGO - STREFOWEGO
Ciepło oddawane jest na poziomie podłogi w ławce. System grzejny włączany jest okazjonalnie - na czas Mszy Św.
Płyty grzejne montuje się na całej długości ławki - nad klęcznikiem lub pod siedziskiem.
Skuteczność ogrzewania w naszych warunkach klimatycznych wymaga spełnienia poniższych parametrów wynikających z empiryki:
szerokość płyty min. B=250 mm, moc min. 250 W/mb, minimum 100 kcal - ilość ciepła przeznaczona dla jednej osoby wciągu godziny. Płyta grzejna powinna posiadać element grzejny, który ciepło oddaje na drodze promieniowania całą swoją powierzchnią.

STEROWANIE SYSTEMEM GRZEJNYM - system ogrzewania strefowego IZOTERMA pozwala dobrać odpowiednie sterowanie sekcyjne a także całego systemu grzejnego do wymogów obsługi:
* włącz / wyłącz - proste sterowanie sekcjami
* sterowanie mocą grzejną w sekcjach - pozwala obniżyć zużycie energii elektrycznej a także obniża temperaturę grzejnika, regulacja płynna w zakresie od 100% mocy do 0.
* rozdzielnia umieszczona w zakrystii - elektroniczna, programowalna - umożliwia regulację mocy (obniżenie) w poszczególnych sekcjach, nastawę czasu ogrzewania w okresie tygodniowym a także podtrzymanie temperatury przy użyciu sondy temp.
UWAGA - pamiętaj: koszty zużycia energii są bardzo niskie. Możesz je jeszcze obniżyć, ale czy ogrzewanie będzie skuteczne? Jeżeli ktoś oferuje system o kosztach eksploatacyjnych kilka razy niższych - będzie on nieskuteczny!

PROJEKT Rozeznajemy potrzeby inwestora, gdy jest to niezbędne dokonujemy wizji, przedstawiamy rozwiązanie i określamy zestawienie urządzeń wraz z kalkulacją kosztów ich zakupu.

MONTAŻ Masz wybór: skorzystać z wykonania pełnej instalacji elektrycznej wraz z zakupem urządzeń, którą wykona ekipa montażowa profesjonalnych elektryków kontraktowych, którzy przedyskutują z Tobą wcześniej i wybiorą najlepszą opcje instalacji lub, co uważamy za bardzo praktyczne, skorzystanie ze swojego zaufanego elektryka. Nie będziemy mieli nic przeciw temu, aby parafialny elektryk montował system grzejny,, my w każdej chwili służymy pomocą i doradztwem technicznym.
To pozwala dostosować prace do zajętości kościoła, skrócić termin wykonania i znacznie obniżyć koszty prac instalacyjnych.

GWARANCJA Płyty promiennikowe są skuteczne, bezpieczne w użytkowaniu, wandaloodporne, energooszczędne. Certyfikaty: CE, B, TUV. Gwarancja na wyrób - 10 lat. Trwałość wieloletnia.
PRZYKŁADY OGRZEWANIA
STREFOWEGO W KOŚCIELE

natychmiastowe ciepło na poziomie podłogi w danym
czasie i miejscu realizowane energią elektryczną


ŁAWKI STAŁEPłyta promiennikowa podczerwieni na długości ławki nad klęcznikiem

ŁAWKI STAŁEPłyta promiennikowa podczerwieni na długości ławki pod siedziskiem

ŁAWKI RUCHOME I KRZESŁAWyspa grzejna
OGRZEWANIE OSÓB
STOJĄCYCHPłyta promiennikowa podczerwieni
zawieszona na ścianie

OŁTARZ
Podest grzejny

OGRZEWANIE MENSY I AMPUŁEK

Wykładzina grzejna
(grubość ok. 3 mm)
Płytka grzejna pod ampułki
AMBONKA


Podest grzejny
MIEJSCE PRZEWODNICZENIA
I STALLE
Podest grzejny

KONFESJONAŁ
Ogrzewacz konfesjonału pod siedziskiem
ORGANISTA I CHÓRPłyta promiennikowa na stojaku

MIEJSCE MINISTRANTÓWListwy promiennikowe

ZAKRYSTIAPromiennik podczerwieni ceramiczny typ IR IZOTERMA
wiszący na ścianie

Wyspa grzejnaŚciana grzejna
(parawan grzejny)


Urządzenia grzejne - instalowane na czas okazjonalnych uroczystości np. chrzest, ślub, komunia, występ zespołu muzycznego, chóru.
Komentarze

Niezależnie od daty opublikowania wpisu przez ZPUG IZOTERMĘ możesz każdy artykuł skomentować po ostatnim jej wpisie.
ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ GRZEJNYCH
55-002 Łany k. Wrocławia
ul. Odrzańska 14

Tel. +48 71-318-58-95
Fax +48 71-318-58-97 Tel. +48 71-318-58-96
e-mail: izoterma@izoterma.com.pl www.izoterma.com.pl
wykonanie: kotonski.pl
Menu