KOMPENDIUM WIEDZY O OGRZEWANIU KOŚCIOŁÓW PORTAL INFORMACYJNY
Wykres graficzny rozkładu temperatur systemów grzewczych strefowychData dodania: 2013-09-13
 

Rys. 72. Charakterystyczne rozkłady temperatury powietrza w środku pomieszczenia w stanie ustalonym, przy różnych systemach ogrzewania i przy niewielkich temperaturach zewnętrznych

Omówienie pomiarów z powyższego wykresu:

  • Najbardziej korzystnym rozkładem temperatury w ogrzewaniu strefowym kościoła jest ogrze­wa­nie D – płytami promiennikowymi podczerwieni – najwyższa temperatura jest przy podłodze, gdzie ogrzewane są stopy i nogi. Wyższe partie ciała także mają zapewniony komfort cieplny.
  • Najgorszy rozkład temperatury jest przy ogrzewaniu B – poduszkami grzejnymi – ogrzewany jest jedynie odbyt a pozostałe części ciała pozostają w bardzo niekorzystnych temperaturach.
  • W ogrzewaniu A – odgórnymi promiennikami wysokotemperaturowymi ogrzewana jest głowa iramiona, natomiast dolne partie ciała pozostają nieogrzewane.
  • Przy ogrzewaniu C – ogrzewaczami listwowymi o wąskim przekroju – ogrzewane są jedynie łydki i krawędź siedziska ławki, pozostałe części ciała pozostają w niekorzystnych niskich tempera­turach.

Komentarze

Niezależnie od daty opublikowania wpisu przez ZPUG IZOTERMĘ możesz każdy artykuł skomentować po ostatnim jej wpisie.
ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ GRZEJNYCH
55-002 Łany k. Wrocławia
ul. Odrzańska 14

Tel. +48 71-318-58-95
Fax +48 71-318-58-97 Tel. +48 71-318-58-96
e-mail: izoterma@izoterma.com.pl www.izoterma.com.pl
wykonanie: kotonski.pl
Menu