KOMPENDIUM WIEDZY O OGRZEWANIU KOŚCIOŁÓW PORTAL INFORMACYJNY
C. Konwekcyjne – grzejnikiData dodania: 2013-08-29

  • grzejniki radiatorowe, konwektorowe
  • piece akumulacyjne – statyczne, dynamiczne
  • ogrzewanie centralne wodne i powietrzne.

Grzejniki radiatorowe, konwektorowe cechuje różna konstrukcja i niskie ceny zakupu urządzeń. Montuje się je na ścianie lub stawia na podłodze. Stacjonarne lub przenośne grzejniki są zasilane prądem o napięciu 230 V. Nie akumulują ciepłą, a najczęściej stosuje się je jako ogrzewanie dodatkowe, uzupełniające. Ciepło wydzielają w trakcie swojej pracy. Ogrzewanie uzyskane dzięki nim jest nierównomierne. Punktowo wysoka temperatura powoduje znaczne unoszenie ciepłego powietrza do góry, czyli straty ciepła. Stosowanie tych grzejników w wysokich pomieszczeniach jest całkowicie niezasadne. Zajmują miejsce, są widoczne, generują wysokie koszty eksploatacyjne. Powodują znaczne wahania wilgotności względnej pomieszczenia i stosunkowo łatwo brudzą ściany w pobliżu miejsca zainstalowania.


Rys. 24 Ogrzewacz konwektorowy

Piece akumulacyjne - statyczne, dynamiczne stanowią system stacjonarny. Wynika to z masy pieców (200÷300 kg), ich stosunkowo dużych gabarytów i sposobu zasilania elektrycznego ioddawania ciepła.

Jest to typowe ogrzewanie konwekcyjne - wytworzone ciepło kumuluje się przy suficie. Jako grzejniki akumulacyjne, piece charakteryzują się dużą bezwładnością cieplną. Należy je włączyć kilkanaście godzin przed nabożeństwem i podobnie jak przy ogrzewaniu podłogowym, ciepło będzie wydzielane jeszcze wiele godzin po Mszy Świętej, gdy jest już właściwie niepotrzebne.

System ten cechuje nierównomierne ogrzewanie i punktowo wysoka temperatura. Mamy do czynienia ze znacznym unoszeniem się ciepłego powietrza do góry, czyli stratami ciepła. Jego stosowanie nie znajduje uzasadnienia, także z racji znacznych wahań wilgotności względnej pomieszczenia.

Stosowanie w kościołach pieców akumulacyjnych statycznych i często określanych jako „nowoczesne” pieców dynamicznych – to całkowite nieporozumienie wynikające z braku elementarnej wiedzy o cyrkulacji ciepła.


Rys. 25 Piece akumulacyjne w kościele
              (instalacjeelektrycznekrakow.pl)

System ten nie nadaje się do obiektów użytkowanych w sposób nieciągły, okazjonalny oraz do obiektów źle izolowanych – a takie najczęściej są kościoły.

Ogrzewanie centralne wodne i powietrzne (ogrzewanie przez instalację wodną przesyłową z elektrociepłowni) ma takie same wady jak wymienione wyżej typy ogrzewania, a dodatkowo generuje bardzo wysokie koszty. Elektrociepłownia dostarczone ciepło rozlicza bowiem w przeliczeniu na metry sześcienne objętości kościoła, podczas gdy mieszkania są rozliczane w przeliczeniu na metry kwadratowe podłogi. I słusznie! Jest to ogrzewanie kubaturowe, konwekcyjne i elektrociepłownia ogrzewa całą objętość kościoła, który jest przecież wysoki, w przeciwieństwie do mieszkań, których wysokość wynosi ok. 2,5 m. Różnica jest zatem uzasadniona. Cóż z tego, że parafia wynegocjuje drobny upust? I tak opłaty będą bardzo wysokie.

Ogrzewanie powietrzne ciepłym powietrzem jest sposobem bardzo rozpowszechnionym. Powietrze, zassane z pomieszczenia kościoła za pomocą wentylatorów obiegowych, kierowane jest do urządzeń je ogrzewających, usytuowanych w pomieszczeniu kotłowni lub pod ołtarzem głównym. Ogrzane powietrze jest rozprowadzane za pośrednictwem kanałów pod podłogą, np. przy ścianach zewnętrznych, i nawiewane do wnętrza kościoła. Kanały te powinny być izolowane termicznie i wyposażone w tłumiki hałasu. Natężenie przepływu powietrza powinno wynosić ok. 100 m3/h na 1 kW strat ciepła. Temperatura powietrza nawiewnego powinna być niższa niż 55 °C.

Nawiew ciepłego powietrza

Rys. 26  Nawiew ciepłego powietrza 
    z kanału podłogowego
               
(www.dawix.pl)

Ten typ ogrzewania wymaga pomieszczenia przeznaczonego na kotłownię.


Komentarze

Niezależnie od daty opublikowania wpisu przez ZPUG IZOTERMĘ możesz każdy artykuł skomentować po ostatnim jej wpisie.
ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ GRZEJNYCH
55-002 Łany k. Wrocławia
ul. Odrzańska 14

Tel. +48 71-318-58-95
Fax +48 71-318-58-97 Tel. +48 71-318-58-96
e-mail: izoterma@izoterma.com.pl www.izoterma.com.pl
wykonanie: kotonski.pl
Menu