KOMPENDIUM WIEDZY O OGRZEWANIU KOŚCIOŁÓW PORTAL INFORMACYJNY
Sposoby rozchodzenia się ciepłaData dodania: 2013-08-11

 • Przewodzenie – jeżeli przy dwóch przedzielonych ścianką cieczach ciepło z cieczy gorącej przechodzi do cieczy zimnej, to mówimy o przewodzeniu lub przenikaniu ciepła.
  Przykład: poduszki grzewcze na siedzeniach ławek, czasem zwane matami grzejnymi.

  przewodzenie ciepła w wodzie

                               Rys. 1 Przykład przewodzenia ciepła w wodzie

 • Konwekcja – mieszanie cząsteczek powietrza o różnej temperaturze. Zależy od temperatury, prędkości, przewodności cieplnej.
  Przykład: nagrzewnice powietrzne wentylatorowe, piece akumulacyjne.

  ogrzewanie konwekcyjne

                                  Rys. 2 Przykład ogrzewania konwekcyjnego

 • Promieniowanie – promieniowanie cieplne to energia oddawana przez ciało emitujące promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie od około 0,4 do 800 μm. Fale od 0,4 do 0,8 μm to światło widzialne, dopiero przedział 0,8÷800 μm obejmuje wypromieniowaną energię cieplną.
  Przykład: promieniowanie słoneczne, grzejniki promiennikowe, piece kaflowe.

  ogrzewanie promiennikami podczerwieni

                         Rys. 3 Przykład ogrzewania promiennikami podczerwieni


Komentarze

Niezależnie od daty opublikowania wpisu przez ZPUG IZOTERMĘ możesz każdy artykuł skomentować po ostatnim jej wpisie.
ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ GRZEJNYCH
55-002 Łany k. Wrocławia
ul. Odrzańska 14

Tel. +48 71-318-58-95
Fax +48 71-318-58-97 Tel. +48 71-318-58-96
e-mail: izoterma@izoterma.com.pl www.izoterma.com.pl
wykonanie: kotonski.pl
Menu